Marcin Zajączkowski

Bio:

Doświadczony architekt, weteran w tworzeniu oprogramowania. Pod wrażeniem Agile i Software Craftsmanship, które w ostatnim czasie szeroko propaguje szczególnie wśród studentów i osób rozpoczynających karierę. Wierzący w wartość dobrego, testowalnego i utrzymywalnego kodu. Dostrzegający siłę wzorców projektowych i dobrych zasad (jak SOLID). Entuzjasta wolnego oprogramowania, szczególnie powiązanego z Linuksem. Pracuje w Pragmatists.

Warsztat:

TDD Coding Dojo

Test Driven Development to sposób tworzenia oprogramowania, który często okazuje się trudny do opanowania i skutecznego stosowania w codziennej pracy. Pomocą w rozumieniu i doskonaleniu TDD mogą być tzw. ‘Coding Dojos’ – spotkania programistów, podczas których wspólnie tworzą kod i uczą się od siebie nawzajem. Propozycja dotyczy przeprowadzenia warsztatów w formie ‘Coding Dojo’ ukierunkowanych na naukę TDD oraz programowania w parach.

Randori Session

Sesja przebiega w grupie ok. 20 osób. Zadaniem uczestników jest praca nad wybranym zadaniem programistycznym. Celem jest nie tyle rozwiązanie go do końca w wyznaczonym czasie, co uczenie się od siebie, jak tworzyć elegancki kod i stosować praktyki programistyczne (w tym wypadku TDD i programowanie w parach).

Dwoje spośród uczestników pracuje nad zadaniem na laptopie podłączonym do projektora. Zgodnie z ideą programowania w parach jedną z nich jest ‘kierowca’, tj. pisze kod, druga ‘pilotem’ – patrzy w szerszej perspektywie, planuje następny krok itd. Jedną z osób w parze po określonym czasie (np. 7 min) zastępuje uczestnik z widowni. Kodujący stosują TDD. Praca kończy się po wyznaczonym czasie nawet jeśli problem nie został rozwiązany do końca.

Kodująca para mówi głośno, co robi, tak aby widownia mogła nadążyć za powstającym rozwiązaniem. Widownia może zadawać pytania kodującym.

Plan warsztatów

 1. Wprowadzenie do TDD i do warsztatów – 20 min
 2. Sesja Randori – 3h 20min
 3. Podsumowanie – 20 min

Środowisko programistyczne: Eclipse, Java.

Więcej informacji o tej formie warsztatów:

 1. http://www.dtsato.com/blog/2008/08/12/coding-dojo-agile-2008/
 2. http://www.notesfromatooluser.com/2008/10/tdd-randori-session.html
 3. http://www.notesfromatooluser.com/2008/10/tdd-randori-workshop.html

Prowadzący: Krzysztof Jelski i Marcin Zajączkowski • jdd

Organizator

Złoci sponsorzy

 • e-point
 • j-labs

Srebrni sponsorzy

 • Lumesse
 • Luxoft
 • SII

Sponsorzy

 • Redhat
 • WITS

Sponsor Afterparty

 • WITS

Patroni medialni

 • helion
 • Polish JUG
 • Poznan JUG
 • SDJ