Materiały z konferencji

W zakładce Materiały zostały umieszczone slajdy z prezentacji.